€. 240.000
SAN MINIATO - TERRACED HOUSE

140 m2
2
3
€. 170.000
SAN MINIATO - DETACHED APARTMENT

75 m2
1
2
€. 90.000
SAN MINIATO - APARTMENT

90 m2
1
2
€. 250.000
SAN MINIATO - TERRACED HOUSE

250 m2
2
3
€. 120.000
SAN MINIATO - DETACHED APARTMENT

90 m2
1
2
Priva. Negotiation
SAN MINIATO - SHED

€. 170.000
SAN MINIATO - DETACHED APARTMENT

110 m2
2
3
€. 170.000
SAN MINIATO - DETACHED APARTMENT

140 m2
2
3