€. 250.000 €
SAN MINIATO - TERRACED HOUSE

250 m2
2
3
€. 80.000 €
SAN MINIATO - APARTMENT

70 m2
1
2
€. 120.000 €
SAN MINIATO - DETACHED APARTMENT

90 m2
1
2
Priva. Negotiation
SAN MINIATO - SHED

€. 170.000 €
SAN MINIATO - DETACHED APARTMENT

110 m2
2
3
€. 170.000 €
SAN MINIATO - DETACHED APARTMENT

140 m2
2
3
€. 1.300 €
SAN MINIATO - COMMERCIAL PROPERTY

170 m2
1
€. 160.000 €
SAN MINIATO - TERRACED HOUSE

90 m2
1
2