€. 500 €
SAN MINIATO - APARTMENT

40 m2
1
1
Priva. Negotiation
SAN MINIATO - SHED

€. 170.000 €
SAN MINIATO - DETACHED APARTMENT

110 m2
2
3
€. 170.000 €
SAN MINIATO - DETACHED APARTMENT

140 m2
2
3
€. 1.300 €
SAN MINIATO - COMMERCIAL PROPERTY

170 m2
1
€. 165.000 €
SAN MINIATO - TERRACED HOUSE

90 m2
1
2
€. 350.000 €
SAN MINIATO - INDEPENDENT HOUSE

120 m2
3
4
€. 200.000 €
SAN MINIATO - ARTISAN PROPERTY