€. 190.000
SAN MINIATO - TERRACED HOUSE

100 m2
1
2
€. 270.000
SAN MINIATO - TERRACED HOUSE

180 m2
2
3
€. 165.000
SAN MINIATO - DETACHED APARTMENT

110 m2
2
3
€. 240.000
SAN MINIATO - TERRACED HOUSE

140 m2
2
3
€. 170.000
SAN MINIATO - DETACHED APARTMENT

75 m2
1
2
€. 85.000
SAN MINIATO - APARTMENT

90 m2
1
2
€. 220.000
SAN MINIATO - TERRACED HOUSE

250 m2
2
3
€. 130.000
SAN MINIATO - DETACHED APARTMENT

90 m2
1
2