€. 270.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - INDEPENDENT HOUSE

190 m2
2
4
€. 180.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - DETACHED APARTMENT

95 m2
1
2
€. 320.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - DETACHED APARTMENT

160 m2
2
3
€. 100.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - APARTMENT

45 m2
1
1
€. 280.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - TERRACED HOUSE

265 m2
3
3
€. 220.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - DETACHED APARTMENT

75 m2
1
2
€. 180.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - APARTMENT

130 m2
2
3
Priva. Negotiation
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - COMMERCIAL PROPERTY

200 m2
2