€. 661.869
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - SHED

€. 290.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - TERRACED HOUSE

140 m2
1
3
€. 220.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - DETACHED APARTMENT

75 m2
1
2
€. 180.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - APARTMENT

130 m2
2
3
€. 2.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - COMMERCIAL PROPERTY

200 m2
2
€. 1.500
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - SHED

€. 5.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - SHED

€. 145.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - AREA SUITABLE FOR BUILDING