€. 235.000
SAN MINIATO PONTE A EGOLA - INDEPENDENT HOUSE

180 m2
2
3
€. 107.000
SAN MINIATO PONTE A EGOLA - APARTMENT

55 m2
1
1
€. 270.000
SAN MINIATO PONTE A EGOLA - TERRACED HOUSE

240 m2
1
3
€. 140.000
SAN MINIATO PONTE A EGOLA - DETACHED APARTMENT

75 m2
1
2
€. 220.000
SAN MINIATO PONTE A EGOLA - APARTMENT

110 m2
2
3