€. 180.000
SAN MINIATO - PRESTIGIOUS PROPERTY

300 m2
3
6