€. 170.000 €
SAN MINIATO - DETACHED APARTMENT

110 m2
2
3
€. 170.000 €
SAN MINIATO - DETACHED APARTMENT

140 m2
2
3
€. 85.000 €
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - DETACHED APARTMENT

65 m2
1
2
€. 120.000 €
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - DETACHED APARTMENT

55 m2
1
1
€. 165.000 €
SAN MINIATO CATENA - DETACHED APARTMENT

90 m2
1
3
€. 110.000 €
SAN MINIATO - DETACHED APARTMENT

90 m2
2
2
€. 190.000 €
FUCECCHIO - DETACHED APARTMENT

150 m2
2
3
€. 95.000 €
SAN MINIATO - DETACHED APARTMENT

50 m2
1
1