€. 175.000
SAN MINIATO - DETACHED APARTMENT

145 m2
2
3
€. 140.000
SAN MINIATO PONTE A EGOLA - DETACHED APARTMENT

75 m2
1
2
€. 188.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - DETACHED APARTMENT

100 m2
2
3
€. 160.000
SAN MINIATO - DETACHED APARTMENT

75 m2
1
2
€. 130.000
SAN MINIATO - DETACHED APARTMENT

90 m2
1
2
€. 200.000
CERRETO GUIDI - DETACHED APARTMENT

170 m2
2
3
€. 165.000
SAN MINIATO - DETACHED APARTMENT

110 m2
2
3
€. 170.000
SAN MINIATO - DETACHED APARTMENT

140 m2
2
3