€. 165.000
SAN MINIATO - DETACHED APARTMENT

110 m2
2
3
€. 195.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - DETACHED APARTMENT

100 m2
2
3
€. 170.000
SAN MINIATO - DETACHED APARTMENT

75 m2
1
2
€. 130.000
SAN MINIATO - DETACHED APARTMENT

90 m2
1
2
€. 200.000
CERRETO GUIDI - DETACHED APARTMENT

170 m2
2
3
€. 210.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - DETACHED APARTMENT

85 m2
2
2
€. 170.000
SAN MINIATO - DETACHED APARTMENT

110 m2
2
3
€. 170.000
SAN MINIATO - DETACHED APARTMENT

140 m2
2
3