€. 285.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - DETACHED APARTMENT

107 m2
2
3
€. 275.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - DETACHED APARTMENT

90 m2
1
3
€. 160.000
SAN MINIATO - DETACHED APARTMENT

80 m2
1
2
€. 195.000
SAN MINIATO - DETACHED APARTMENT

210 m2
2
3
€. 165.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - DETACHED APARTMENT

120 m2
1
3
€. 250.000
FUCECCHIO - DETACHED APARTMENT

120 m2
2
2
€. 270.000
SAN MINIATO PONTE A EGOLA - DETACHED APARTMENT

160 m2
2
4
€. 313.000
SAN MINIATO - DETACHED APARTMENT

120 m2
2
3