€. 240.000
SAN MINIATO - TERRACED HOUSE

140 m2
2
3
€. 250.000
SAN MINIATO - TERRACED HOUSE

250 m2
2
3
€. 280.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - TERRACED HOUSE

180 m2
2
4
€. 210.000
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO - TERRACED HOUSE

130 m2
2
3
€. 120.000
SAN MINIATO CORAZZANO - TERRACED HOUSE

100 m2
1
2
€. 180.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - TERRACED HOUSE

180 m2
2
3
€. 160.000
SAN MINIATO - TERRACED HOUSE

90 m2
1
2
€. 230.000
EMPOLI PONTE A ELSA - TERRACED HOUSE

100 m2
2
2