€. 290.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - TERRACED HOUSE

140 m2
1
3
€. 235.000
SAN MINIATO - TERRACED HOUSE

120 m2
1
3
€. 270.000
SAN MINIATO PONTE A EGOLA - TERRACED HOUSE

240 m2
1
3
€. 190.000
SAN MINIATO - TERRACED HOUSE

100 m2
1
2
€. 270.000
SAN MINIATO - TERRACED HOUSE

180 m2
2
3
€. 233.000
SAN MINIATO - TERRACED HOUSE

140 m2
2
3
€. 220.000
SAN MINIATO - TERRACED HOUSE

250 m2
2
3
€. 280.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - TERRACED HOUSE

180 m2
2
4