€. 250.000 €
SAN MINIATO - TERRACED HOUSE

250 m2
2
3
€. 280.000 €
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - TERRACED HOUSE

180 m2
2
4
€. 230.000 €
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO - TERRACED HOUSE

130 m2
2
3
€. 120.000 €
SAN MINIATO CORAZZANO - TERRACED HOUSE

100 m2
1
2
€. 180.000 €
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - TERRACED HOUSE

180 m2
2
3
€. 160.000 €
SAN MINIATO - TERRACED HOUSE

90 m2
1
2
€. 230.000 €
EMPOLI PONTE A ELSA - TERRACED HOUSE

100 m2
2
2
€. 340.000 €
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - TERRACED HOUSE

146 m2
2
3