€. 270.000
SAN MINIATO - TERRACED HOUSE

120 m2
2
3
€. 250.000
SAN MINIATO - TERRACED HOUSE

80 m2
2
2
€. 295.000
SAN MINIATO - TERRACED HOUSE

126 m2
3
3
€. 280.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - TERRACED HOUSE

265 m2
3
3
€. 233.000
SAN MINIATO - TERRACED HOUSE

140 m2
2
3
€. 260.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - TERRACED HOUSE

180 m2
2
4
€. 120.000
SAN MINIATO CORAZZANO - TERRACED HOUSE

100 m2
1
2
€. 148.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - TERRACED HOUSE

90 m2
1
2