€. 270.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - INDEPENDENT HOUSE

190 m2
2
4
Priva. Negotiation
SAN MINIATO - INDEPENDENT HOUSE

160 m2
1
3
€. 300.000
FUCECCHIO - INDEPENDENT HOUSE

300 m2
3
4
€. 220.000
SAN MINIATO PONTE A EGOLA - INDEPENDENT HOUSE

180 m2
2
3
€. 350.000
SAN MINIATO - INDEPENDENT HOUSE

120 m2
3
4
€. 390.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - INDEPENDENT HOUSE

400 m2
4
5
€. 370.000
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO - INDEPENDENT HOUSE

120 m2
2
3
€. 295.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - INDEPENDENT HOUSE

140 m2
2
3