€. 450.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - INDEPENDENT HOUSE

250 m2
3
5
€. 400.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - INDEPENDENT HOUSE

250 m2
2
4
€. 300.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - INDEPENDENT HOUSE

400 m2
2
5
Priva. Negotiation
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - INDEPENDENT HOUSE

190 m2
2
4
Priva. Negotiation
SAN MINIATO - INDEPENDENT HOUSE

160 m2
1
3
€. 195.000
SAN MINIATO PONTE A EGOLA - INDEPENDENT HOUSE

180 m2
2
3
€. 350.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - INDEPENDENT HOUSE

400 m2
4
5
€. 370.000
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO - INDEPENDENT HOUSE

120 m2
2
3