€. 1.500
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - SHED

€. 5.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - SHED

€. 2.200
SANTA CROCE SULL'ARNO - SHED

350 m2
2
€. 1.500
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - SHED