€. 240.000
SAN MINIATO - TERRACED HOUSE

130 m2
2
3
€. 190.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - APARTMENT

65 m2
1
2
€. 130.000
SAN MINIATO PONTE A EGOLA - INDEPENDENT HOUSE

230 m2
1
4
€. 170.000
SAN MINIATO - APARTMENT

170 m2
1
2
€. 230.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - DETACHED APARTMENT

130 m2
2
2
€. 170.000
SAN MINIATO - DETACHED APARTMENT

75 m2
1
2
€. 90.000
SAN MINIATO - APARTMENT

90 m2
1
2
€. 155.000
MONTOPOLI IN VAL D'ARNO - DETACHED APARTMENT

150 m2
2
3