€. 175.000
SAN MINIATO - DETACHED APARTMENT

145 m2
2
3
€. 70.000
SAN MINIATO CIGOLI - APARTMENT

75 m2
1
2
€. 145.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - AREA SUITABLE FOR BUILDING

€. 170.000
SAN MINIATO - AREA SUITABLE FOR BUILDING

€. 190.000
SAN MINIATO - TERRACED HOUSE

100 m2
1
2
€. 1.500
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - SHED

€. 250.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - SHED

260 m2
1
€. 140.000
SAN MINIATO PONTE A EGOLA - DETACHED APARTMENT

75 m2
1
2