€. 270.000
SAN MINIATO - TERRACED HOUSE

180 m2
2
3
€. 1.000
SAN MINIATO CATENA - ARTISAN PROPERTY

200 m2
1
€. 140.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - APARTMENT

90 m2
1
2
€. 120.000
SANTA CROCE SULL'ARNO - APARTMENT

100 m2
1
2
€. 165.000
SAN MINIATO - DETACHED APARTMENT

110 m2
2
3
€. 150.000
SANTA CROCE SULL'ARNO - APARTMENT

120 m2
1
3
€. 110.000
SAN MINIATO SCALA - APARTMENT

70 m2
1
2
€. 195.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - DETACHED APARTMENT

100 m2
2
3