€. 190.000
SAN MINIATO - TERRACED HOUSE

100 m2
1
2
€. 1.500
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - SHED

€. 250.000
SAN MINIATO S. MINIATO BASSO - SHED

260 m2
1
€. 140.000
SAN MINIATO PONTE A EGOLA - DETACHED APARTMENT

75 m2
1
2
€. 150.000
SANTA CROCE SULL'ARNO - SEMI-DETACHED HOUSE

165 m2
2
2
€. 150.000
SAN MINIATO SCALA - SEMI-DETACHED HOUSE

200 m2
1
3
€. 270.000
SAN MINIATO - TERRACED HOUSE

180 m2
2
3
€. 1.000
SAN MINIATO CATENA - ARTISAN PROPERTY

200 m2
1